นายธีรวัฒน์ แสนศิริ

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 20/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 086419XXXX
 • Facebook :
 • Email : teerawat4032@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านรวมมิตร
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ :
 • รหัสประจำตำแหน่ง :
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
โรงเรียนบ้านรวมมิตร


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© บ้านรวมมิตร. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon